Grups d'interès

Es tracta de grups de treball de caràcter opcional que es conformen a partir d’un tema d’interès manifestat pels infants i joves. Es tracta d’espais d’aprenentatge que possibiliten l’adquisició de nous sabers així com la participació en la millora del centre. Coincideixen en aquests espais infants i joves de diferents edats. Les propostes poden ser molt diverses i canviants, tot i que alguns programes com la revista o l’hort perduren en el temps. Els actuals grups d’interès són:

Revista "En Guàrdia"

La primera revista en guàrdia va veure la llum l’estiu de 2008.

L’objectiu és apropar els infants i joves a les àrees educatives de llenguatge i comunicació i art i cultura a partir de diversos continguts del seu interès així com oferir un espai de participació i divulgació dels sabers i interessos.

Hort i jardí

Alguns nois i noies en l’any 2014 van proposar poder fer un hort ,aquesta proposta es duu a terme des d’aleshores amb la participació d’un gran nombre de nois i noies.

S’encarreguen de manera diària del manteniment de les plantes del pati, així com del petit hort urbà on hi planten diferents hortalisses.

Tecnologia

Proposta sorgida l’any 2016 i a la que es dona continuïtat a partir de l’interès dels infants i joves per les tecnologies. Durant aquest temps s’han realitzat propostes en relació a l’ús de tecnologia al centre i ús del telèfon mòbil així com en relació als drets d’imatge i difusió de la imatge personal. Tanmateix s’han treballat aspectes concrets de la fotografia: realitzant concursos fotogràfics i decorant la casa amb fotografies realitzades pel propis nois i noies.

Grup de lectura

Sorgit l’any 2016 a partir de l’interès d’alguns adolescents i educadors per la lectura, aquest grup treballa diferents llibres i textos que escullen per llegir, treballar, debatre, reescriure, etc. Alguns dels llibres treballats han estat: el niño con el pijama de rayas ; historia de una escalera.

Crossfit

Mitjançant l’interès dels nois i noies vers la pràctica esportiva, més enllà de poder practicar esport i conèixer nous esports, es treballaran qüestions vinculades als hàbits de vida saludables, als valors que envolten l’esport com l’esportivitat, la cohesió de grup, l’esforç individual…

Grup videojocs

A través de conèixer la historia dels videojocs, de cercar informació de com crear videojocs, etc. Es treballen qüestions transversals que tenen a veure amb la creativitat, la programació de tasques, el treball en grup, i l’ampliació de coneixements culturals vinculat a aquest món dels videojocs.