Xarxa

Per a nosaltres, el treball en xarxa no es tracta d’una simple coordinació entre professionals sinó que va més enllà. Es tracta d’articular recursos per a l’atenció dels noies i noies partint de la noció de suplementarietat amb altres sabers, disciplines o dispositius, sense la pretensió d’abastar-ho tot i delimitant i respectant el camp d’actuació de cadascun.

Així treballem de forma conjunta amb diferents entitats, institucions i professionals, tal com l’ABS, Escoles, esplais i altres recursos del lleure, EAIAs. CSMIJs, etc.,

El CRAE Ferrer i Guàrdia esta plenament integrat en el municipi d’Esplugues, en aquest sentit el contacte amb l’Ajuntament i els diferents estaments locals és fluid.

Cal dir, que l’any 2015, l’Ajuntament d’Esplugues ens va atorgar el Premi d’Honor D’Esplugues, com a reconeixement al nostre projecte i la nostra trajectòria de mes de trenta anys al Municipi. (Podem posar foto premi de la memòria)