Equip humà

El Centre Residencial d’Acció Educativa Ferrer i Guàrdia, com a servei que atén a infants i adolescents els 365 dies de l’any durant les 24 hores, necessita organitzar molt detalladament els recursos humans dels que disposa per tal de garantir una atenció de qualitat. Tot el personal del centre disposa de la qualificació tècnica apropiada per al desenvolupament del seu encàrrec i funcions.

L’equip està composat per:

  • 1 direcció
  • Sotsdirecció
  • 15 educadors socials
  • 2 integradors socials
  • 1 administrativa.
  • 1 cuinera
  • 1 auxiliar de cuina
  • 2 auxiliars de neteja